Suhkruherne võrsete kasvatuskomplekt.

3,75 €
Lisa ostukorvi

Urban Farm, Rimi ja Nutriloop on käivitanud inspireeriva pilootprojekti, mille eesmärk on toetada looduslikku toitainete ringlust, ehk bioringlust. Meie tootmisjääkidest ja Rimi puu- ja juurvilja osakonnast kogutud biojäätmetest valmistatakse toitainerikas kompost. See protsess hõlmab biojäätmete fermenteerimist, köögiviljajäätmete ja tootmisjääkide ühendamist, vermikomposti tootmist ning lõpuks turbaga segamist. Käesoleva kasvatuskomplekti muld ongi käegakatsutav lõpptulemus.

Algatus soodustab ringmajandust, vähendades vajadust sünteetiliste väetiste järele. Meie usume, et ainult naturaalne muld ja orgaanilised toitained võimaldavad taimedel, nagu ka inimesel pärast toidukorda, sümbioosis mikrobioomiga, toitaineid päriselt omastada.


Rohkem infot nutriloop mudelist  https://nutriloop.org/et/


Suhkruherne võrsete kasvatamise samm-sammuline juhend:

Seemnete ja mulla ettevalmistamine:

Ava kasvatamiskomplekt ja võta seemned pakist välja ning aseta need 0,5-liitrisesse anumasse.

Täida anum veega ja lase neil liguneda 30 minutit.

Tasanda muld ühtlaseks ja niisuta. Soovitame kasutada pihustit ehk pulverisaatorit.

Sulge karp kaanega, et niiskus ühtlaselt mulda imenduks.


Leotamine:

Pärast 30 minutit vala vesi ettevaatlikult ära ja asenda see uue vähemalt 0.5l veega.

Pane seemnetega anum pimedasse kohta (nt kappi) ja lase neil liguneda üleöö.

Külviprotsess:

Ava karbi kaas ja niisuta veel kord turvas.

Vala seemnetelt vesi ära ja külva need ettevalmistatud mullapinnale ning jaota ühtlaselt kogu pinnale.

Sulge karp kaanega ja aseta see pimedasse, toasooja kohta.

Ava karp kord päevas ja niisuta seemneid pihustades neile vett.

Kui taimed hakkavad pressima vastu karbi kaant, võta kaas ära ja aseta aknalauale valguse kätte.

Kaane võib panna karbi alla, juhuks kui kastmisel peaks vesi välja tulema.

Hooldus ja kasvamine:

Kastke kord päevas, mitte enama kui 100 ml veega ning vältige liigniiskust.

Kui taimed on suuremad kui 5 cm, võib kasta mitu korda päevas.

Kui suhkruherneste võrsed on umbes 7–15 cm kõrgused, võite need kääridega ära lõigata.

Tarbimine:

Söödavad osad on noored suhkruherneste võrsed (varred koos lehtedega).

Lisa neid salatitesse, roogadesse või kasuta suupistetena.

Säilitamine:

Võrseid võib säilitada lõigatult õhukindlas karbis külmkapis 1 nädal.

Ära lõigatud vartest tulevad uued taimed, mida tuleb samamoodi igapäevaselt kasta ja kasvatada.

Микрозелень сахарного горошка: пошаговая инструкция выращивания:

Подготовка семян и почвы:

Откройте набор для выращивания, извлеките семена из упаковки и поместите их в 0,5-литровую емкость.

Добавьте воду в контейнер и оставьте семена в ней на 30 минут.

Выровняйте почву и увлажните, рекомендуется использовать распылитель или пульверизатор. Закройте контейнер крышкой, чтобы влага равномерно впиталась в почву.

Процесс замачивания:

После 30 минут аккуратно вылейте воду и замените ее новой.

Поместите семена в темное место (например, шкаф) и оставьте их замачиваться на ночь.

Процесс посева:

Откройте крышку коробки и еще раз увлажните торф.

Слейте воду с семян и высаживайте их на подготовленную почву, равномерно распределяя по поверхности.

Закройте коробку крышкой и поместите в темное, теплое место.

Раз в день открывайте коробку и обрызгивайте семена водой.

Когда растения начинают упираться крышку, снимите ее и поставьте на подоконник на свет.

Уход и рост:

Поливайте 1 раз в день, не более 100 мл воды, избегайте переувлажнения.

Если растения превышают 5 см, их можно поливать несколько раз в день.

Когда ростки сахарного горошка достигнут примерно 7–15 см, их можно обрезать ножницами.

Потребление:

Съедобные части - молодые побеги сахарного горошка (стебли с листьями).

Добавляйте их в салаты, блюда или используйте в качестве закусок.

Хранение:

Можно хранить срезанные растения в герметичной коробке в холодильнике 1 неделю.

Из обрезанных стеблей могут вырасти новые растения, которые нужно регулярно поливать и выращивать.

Sugar Snap Pea Shoots Growing Step-by-Step Guide:

Seeds and soil preparation:

Open the growing kit, take out the seeds from the package and place them in a 0.5-liter container.

Add water to the container and let the seeds soak for 30 minutes.

Level the soil and moisten it; we recommend using a sprayer or atomizer. Close the container with a lid to allow moisture to evenly absorb into the soil.

Soaking:

After 30 minutes, carefully pour out the water and replace it with new water.

Place the container with seeds in a dark place (e.g., a cupboard) and let them soak overnight.

Sowing process:

Open the box lid and moisten the peat once again.

Drain the water from the seeds and sow them onto the prepared soil surface, distributing them evenly.

Close the box with the lid and place it in a dark, warm location.

Open the box once a day and spray water on the seeds.

When the sugar snap pea shoots start pushing against the box lid, remove the lid and place them on a windowsill in the light.

Care and Growth:

Water once a day, not exceeding 100 ml of water, and avoid over-watering.

If the plants are larger than 5 cm, you can water them several times a day.

When the sugar snap pea shoots reach approximately 7–15 cm, you can trim them with scissors.

Consumption:

Edible parts are the young sugar snap pea shoots (stems with leaves).

Add them to salads, dishes, or use them as snacks.

Storage:

You can store cut plants in an airtight box in the refrigerator for 1 week.

New plants can grow from cut stems, which need to be regularly watered and grown.